Programunk

Egybeszerkesztve

Kapcsolati jól-lét program

2024

Családi Szolgálat

Magyar Baptista Egyház

Tartalom

Indoklás. 2

A program célja.. 3

 1. A családok helyzetének felmérése. 3
 2. A családokkal kapcsolatos teológiai látás. 4
 3. A hitvallással összhangban a családokra vonatkozó lélektani irányelvek összefoglalása 4
 4. A családokkal kapcsolatos szociológiai nézőpont kidolgozása. 4
 5. Cselekvési terv.. 5

5.1.       Keretek kialakítása. 5

5.2.       Családsegítéssel kapcsolatos oktatás tervezése a BTA-val és az elnökséggel együttműködésben. 5

5.3.       Családokkal kapcsolatos preventív szolgálatok szervezése. 5

5.4.       Családokkal kapcsolatos kríziskezelés rendszer kialakítása. 5

5.5.       Családi szolgálat kommunikációjának bővítése. 5

 

Bevezetés

Az alábbi program pontjainak értelmezése során mindig érvényes a jakabi ige; „ha az Úr akarja és élünk” (Jak 4,15). A program célja nem normák megfogalmazása, hanem Isten családra és házasságra vonatkozó akaratának jobb megértése és megcselekvése a gyülekezetekben.

Indoklás

Az elmúlt évtizedek során a családok megítélése és szerkezete összetett változáson ment keresztül nem csak magyar, hanem európai és világviszonylatban egyaránt.[1] Elfogadottá váltak a „nem hagyományos” családmodellek. Megnövekedett a válások száma és ebből adódóan az egyszülős családokban, mozaikcsaládokban és élettársi kapcsolatban élők száma.[2] Ez azt jelenti, hogy egyre több gyermek nem hagyományos családban nő fel.[3] E társadalmi folyamatok tükrében – a BEST (2003) programmal összhangban – a Baptista Egyház 2022-es közgyűlése határozatba foglalta, hogy a családok és házasságok megerősítése a gyülekezetek szempontjából a kiemelten fontos területek egyike[4].

A program célja

A program kiindulópontja, hogy az áldott családi élet Isten országa, a gyülekezeti élet és a társadalom egésze szempontjából egyaránt fontos.  A gyülekezeti házasságok és családok jól-léte az alábbi áldásokban mutatkozhat meg:

 1. Isten családra szabott általános (mindenki számára azonos) és egyedi (az adott családra érvényes) elhívásának a betöltése.
 2. A párkapcsolat szellemi-lelki-testi egységének kiteljesítése.
 3. A gyermekek szellemi-lelki-testi felkészítése az életre (hit átadása, nevelés, szocializáció, oktatás).
 4. A fenti küldetés betöltéséhez szükséges életkörülmények biztosítása.

A program célja azoknak a gyakorlati lépéseknek a körvonalazása és megvalósítása, amelyek segítik a családokat, hogy Isten áldásaiban részesülhessenek a fenti (a-d) területeken.

1.     A családok helyzetének felmérése

A felmérés fő kérdései:

 1. Mennyire hangsúlyos a család és párkapcsolat témája a gyülekezetekben?
  (pl.: már működő szolgálatok feltérképezése)
 2. Mit tesznek a családok és párok saját jól-létükért?
 3. Milyen családokat, párokat segítő szolgálatra van/lenne valós igény a gyülekezetekben?

A fenti kérdések megválaszolása révén az alábbi célok valósulhatnak meg:

 1. A téma hangsúlyosságának felmérése.
 2. A családok jól-létének áttekintése.
 3. A szolgálattal kapcsolatos szükségek áttekintése. 

2.     A családokkal kapcsolatos teológiai látás

Közreműködők: Várady Endre, Lőrik Levente

A teljesség igénye nélkül az alábbi témák kidolgozását látjuk szükségesnek:

 1. A családi szeretetkapcsolatok eredete
 2. A bűn hatása a családi kapcsolatokra
 3. Az evangélium lehetséges hatása a családi kapcsolatokra
 4. A család és gyülekezet viszonya
 5. A család rendje
 6. A családok testvéri lelkigondozása
 7. Családokkal kapcsolatos speciális kérdések 

3.     A hitvallással összhangban a családokra vonatkozó lélektani irányelvek összefoglalása

Közreműködők: Veres Sándor, Iván Imre

 1. A család fogalma lélektani szempontból
 2. A családi élet normatív és paranormatív krízisei
 3. A családi élet megerősítését szolgáló preventív eszközök
  1. jegyesoktatás
  2. tematikus tréning / kurzus
  3. csendes hétvége
  4. mentorálás a gyülekezetben
 4. A családi élet kríziseiben alkalmazható segítő eszközök

4.     A családokkal kapcsolatos szociológiai nézőpont kidolgozása

Közreműködők: Kocsis-Nagy Zsolt, Tóth Krisztián, Varjú Lajos

 1. A lelkipásztorok sajátosságai a családok szempontjából
 2. A gyülekezetek sajátosságai a családok szempontjából
 3. A lakókörnyezet sajátosságai a családok szempontjából

5.     Cselekvési terv

5.1.   Keretek kialakítása

 1. Február 6 – OT állásfoglalás
 2. Lelkigondozói / terápiás helyiség kialakítása a központban
 3. Teológiai állásfoglalás elkészítése
 4. Családokkal kapcsolatos lélektani irányelvek megfogalmazása
 5. Családokkal kapcsolatos felmérés

 

5.2.   Családsegítéssel kapcsolatos oktatás tervezése a BTA-val és az elnökséggel együttműködésben

 1. „Belső lehetőségek” felmérése (kurzus, tréning, BTA képzés)
 2. „Külső lehetőségek” felmérése és ajánlása (SOTE, PTF, Wesley, CSTE)
 3. Mentor képzés

   

5.3.   Családokkal kapcsolatos preventív szolgálatok szervezése

 1. Házas hétvégék időpontok meghatározása, a fejlesztési vonal meghatározása (2019-es tervezés megismétlése)
 2. Jegyesoktatás
 3. Jegyesoktatási anyagok ajánlása
 4. Saját anyag elkészítése
 5. Már elérhető preventív szolgálatok felmérése
 6. A szükségeknek megfelelő preventív szolgálatok tervezése

   

5.4.   Családokkal kapcsolatos kríziskezelés rendszer kialakítása

 1. Segítői hálózat kialakítása

   

5.5.   Családi szolgálat kommunikációjának bővítése

 1. Arculat tervezése
 2. Egyházi hírlevél
 3. FB oldal fejlesztése
 4. CsaSzol hírlevél
 5. CsaSzol műsor (egyházi keretben)

[1] István Harcsa, Judit Monostori, A háztartás- és családszerkezeti változások hosszú távú trendjei Magyarországon európai konextusban: Teóriák, tévképzetek, tények, Demográfia, 2017, 60 évf. / 4. szám, 299-332

[2] (Ivett Szalma& Judit Takács, Családszociológiai mozaik, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2022), 11 – „Manapság egyre gyakrabban lehetünk tanúi annak is, hogy „nem hagyományos” családi és rokoni kötelékek jönnek létre, melyek működésük során kiegészíthetik, illetve részben vagy egészen föl is válthatják a tradicionális rokonság – vérségi kapcsolaton vagy házasságon alapuló – társadalmi kötelékeit”

[3] (Irén Rövid, Párkapcsolat, gyermeknevelés és társas támogatottság mint az élettel való elégedettség fontos tényezői az Európai lakossági egészégfelmérés adatainak tükrében1, Budapest, KINCS, Család, gyermek, jövő: tanulmányok a családtudomány köréből, 2022), in Család, gyermek, jövő: tanulmányok a családtudomány köréből, Budapest 2022, 233 – „OECD (2011) jelentése szerint várhatóan az egyszülős családok aránya 2025–2030-ra szinte valamennyi OECD-tagországban tovább emelkedik A családszerkezetünk tehát más európai országokhoz hasonlóan a korábbi évtizedekhez képest változatosabb képet mutat, ami feltehetően a jövőbeli folyamatokban is tükröződni fog.”

[4] 

Add meg itt a címsor szövegét