Történetünk

Macher Ági és Tivadar

macher_tivadar_gabi

Beke Betty és László

szilady_gimi-szilady_tanari_kar_2020-IMG_3903 (1)

Varga Anikó és György

Varga György és Anikó

Révész Szilvi és Lajos

revesz-szilvi-lajos

Szegedi Zsuzsa és Tivadar 

Szegedi Zsuzsa es Tivadar_02

2007-2014

Macher Ági és Tivadar

2007-től kapcsolódtunk be Ágival e szolgálatba. 

Varga Gyuriék szólítottak meg, csapatot építettek az induló Családi Szolgálat munkájának kiépítésére és végzésére. Öt házaspárból állt ez az kezdőcsapat: Varga György és Anikó, Révész Lajos és Szilvi, Szegedi Tivadar és Zsuzsa, Papp Dániel és Kriszti, valamint Macher Tivadar és Ági. A későbbiek során még bekapcsolódott Beke Laci és Betti, valamint Katona Béla és .

A Szolgálat célja adott volt, az indításnál meghatározott célként kaptuk: „Erős, tudatos, biblikusan gondolkodó és élő házasságok és családok építése, amelyek képesek hatással lenni a környezetükre is.” Ennek megfelelően szolgálatunk hangsúlya a prevenció volt, kevésbé tudtunk problémák megoldásában rendszerezett segítséget nyújtani. 

Az első időszak munkája két pillérre épült. Egyrészt a különböző gyülekezetekből, néha külföldről, sőt esetenként más felekezetből érkező meghívás alapján előadásokat vállaltak a munkatársak, főként Varga Gyuri és Anikó. A másik szolgálati területben Házaspáros Csendeshét keretében a házasságról szóló kidolgozott tanítássorozatot kínáltunk lelkipásztor házaspároknak. Nyaranta egy- egy héten, hat év alatt összesen mintegy 60 házaspár vett részt Szépalmán, majd később a szlovéniai Kopén ezeken a konferenciákon. Amellett, hogy ismeretet, eszközöket kaphattak kézhez a szolgálatuk végzéséhez, saját kapcsolatukat is felülvizsgálhatták, és építhették. Meggyőződésem, hogy ezek a hetek sokat segítettek abban is, hogy baptista közösségünkben a lelkipásztorok közötti kapcsolatok gyógyultak, a lelkipásztori kar légköre nagyot javult, egészségesebbé vált. 

Az évek során sokat tanultunk egymástól, és belső önképzésen is részt vettünk. 

Folyamatosan ott lebegett előttünk a szükség, hogy mindezt sokkal szélesebb körben kellene megvalósítani, nem csak a lelkipásztorok számára kellene elérhetővé tenni. A korlátozott idő és energiamennyiség azonban ezt nem tette lehetővé.

Különböző próbálkozások voltak. gondolkodtunk abban, hogy részekre bontva a nagyszerű anyagot hétvégéken osztjuk meg az érdeklődőkkel. Megkíséreltünk anyagot kidolgozni, melynek segítségével a gyülekezetek szülőklubot tudnak elindítani és működtetni.

Közben a 2013. év második felére világossá vált az is, hogy mivel nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú munkatársi gárda, küldetésünk és értékeink megtartása mellett jelentős változtatást kell végrehajtanunk működési elveinkben és gyakorlatunkban. Ennek megfelelően újrafogalmaztuk küldetésünket és értékeinket, valamint megalkottuk a Családi Szolgálat szolgálati mátrixát, vagyis kijelöltük a küldetésünkből fakadó munkaterületeket, és meghatároztuk azok tartalmát és hatáskörét. Ezzel kialakult a feladatunk elvégzéséhez szükséges új szolgálati struktúra. 

A 2014. év terveit már ennek megfelelően négy területre készítettük el: házasság, gyermeknevelés, családi élet és társadalmi hatás. 

A házasság területe volt – a korábbi tevékenységnek megfelelően – a legszélesebb körű. A meghívások teljesítése mellett elindítottunk Randipont néven egy házasságépítő programot, melyet – a Szülőklub mintájára – szintén igyekeztünk átvehetővé tenni. A Csendeshét mellett külső segítséggel (Wilf és Christa Gasser, Svájc) intimitás szemináriumot is kínáltunk, melyet a következő évben megismételtünk. Nagy érdeklődés kísérte mindkét alkalmat. Megszerveztünk egy Házassági Tanácsadó Ügyeletet is. A gyermeknevelés területén a Szülőklubokat igyekeztünk fejleszteni. A program kidolgozása mellett egy vezetőképzőt is tartottunk az ősz folyamán.

2003 - tól

Beke Betty és László

Jó emlékekkel gondolunk a Családi Szolgálatban végzett munkánkra, munkatársainkra is. Összességében kb. 20 éve szolgálunk valamilyen formában házaspárok irányába. A CSASZOL mellett (és után) az Egymásra Hangolva Alapítványon keresztül szerveztünk házaspári wellness hétvégéket, melynek során közel ötszáz házas- ill. jegyespárral volt találkozásunk. Magyarország és Erdély sok gyülekezetében, és a Hargita táborban voltunk az ott szervezett programok előadói. Jelenleg tanárként dolgozom, ahol önismeretet, személyiségfejlesztést, családi életre nevelést (is) tanítok. Tréningek és csendesnapok során pedagógus csoportoknak, munkahelyi közösségeknek, diákcsoportoknak stb. tartok keresztyén szellemiségű önismereti, motivációs, konfliktuskezelő alkalmakat. Dr. Székely János róm. kat. püspöktől tanultam katolikus lelkigyakorlatot, melyet „átöltöztetve”  eredményesen sikerült már több alkalommal is baptista, református családok és más csoportok között megvalósítani. Betty teológus, mentálhigiénés szakember, én pasztorálpszichológiát, mediációt, krízisintervenciót tanultam.